Yaşa

Çandır

Çandır'ı keşfet

İlçenin tarihçesi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Hititler dönemine kadar uzanan bir yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır. "Yine tarihi kalıntıların gösterdiğine göre Bizans döneminde de Çandır bir yerleşim yeridir. Daha sonra sırası ile Selçuklular ve Anadolu Beyliklerinden Dulkadiroğluları tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. 
 Tarım, Hayvancılık,
 
İlçemizde don olaylarından dolayı Ekim ve Kasım aylarına kadar mahsuller zarar görmektedir. Bu nedenle de Sonbahar erken donları ve ilkbahar geç donlarından dolayı  ürün ekim ve dikimleri gecikmekte, hasat erken yapılmaktadır. 2.5-3 aya sığdırılan üretim süresinde ancak bir ürün alınabilmektedir. Ayrıca ilçemizde dolu yağışları da görülmektedir.
 
Bitki örtüsü olarak İç Anadolu’nun bitki örtüsü olan bozkırlar hakimdir. Sulanabilen vadi boylarında kavak ve söğüt ağaçları, üzüm bağları ve meyve ağaçları ilçenin diğer bitki örtüsünü oluşturmaktadır.
Çiftçilerimizin %10 u şekerpancarı üretimi yapmakta olup, hayvancılık üretimi ile birlikte yürütmektedir.
andır 156.jpg

Konum

Sosyal Medya Hesaplarımız

Search